หอจดหมายเจตจำนง

รายงานกองทุนราษฎรประสงค์ประจำปี 2565 ตอนที่ 7: สุดยอดราคาที่ต้องจ่าย

เรากลับมารายงานต่อเกี่ยวกับราคาเด่นๆที่ต้องจ่ายในรอบปีที่แล้ว ขอเชิญทุกท่านพบกับสุดยอดราคาประกันตัวภายในวันเดียว สุดยอดเงินออกนอกเวลาราชการ สุดยอดเวลาที่เสียไปในระหว่างพิจารณาคดี และสุดยอดวันเผาผลาญพลังงานนายประกัน ดังต่อไปนี้…

ลำกลอนบาสตีย์รำลึก

เปิดตัวบทเพลงจากความรู้ ความฝัน และจินตนาการของหมอลำปฏิภาณ ลือชา แปดปีให้หลังจากที่มันถูกแต่งขึ้นในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ

รายงานกองทุนราษฎรประสงค์ประจำปี 2565 ตอนที่ 6: ยอดค่าประกันตัว ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายในเรือนจำ

ณ วันสิ้นปี 2565 เงินประกันตัวจากกองทุนราษฎรประสงค์ที่ยังคงตกค้างอยู่ในศาลทั่วประเทศ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 56,428,500 บาท โดยเป็นยอดรวมของหลักประกันทั้งสิ้น 947 คดี

การลงเลือกตั้งครั้งสุดท้ายของ วรัญชัย โชคชนะ

“ถ้าผมจะลงเลือกตั้ง จะต้องเป็นพรรคที่มีแนวคิดประชาธิปไตยเท่านั้น” คือคำพูดของ วรัญชัย โชคชนะ ผู้สมัครส.ส.ในการเลือกตั้งทั่วไปปี 2566 นี่เป็นการลงเลือกตั้งครั้งสุดท้ายของเขา หลังจากผ่านการลงสมัครมาแล้วถึง 17 ครั้งด้วยกัน ตั้งแต่ปี 2526 เป็นต้นมา ก็นับเป็นเวลากว่า 40 ปี ที่วรัญชัยเดินอยู่ในเส้นทางสายประชาธิปไตย

รายงานกองทุนราษฎรประสงค์ประจำปี 2565 ตอนที่ 5: ขอแรงราษฎร

เจาะสี่ปรากฏการณ์ระดมทุน ที่ประชาชนได้ช่วยประคับประคองให้กองทุนฯ ผ่านพ้นภาวะอันตราย

รายงานกองทุนราษฎรประสงค์ประจำปี 2565 ตอนที่ 4: วิเคราะห์เงินบริจาคตามหมวดหมู่

การบริจาคก้อนน้อยที่รวมกันมากครั้งเข้า ก็มีพลังเทียบเท่าการบริจาคก้อนใหญ่

รายงานกองทุนราษฎรประสงค์ประจำปี 2565 ตอนที่ 3: เลขยอดฮิต

ความสะดวกในการโอนเงินยุคปัจจุบันที่ไม่ต้องควักเหรียญออกมานับหรือเขียนยอดโอนออกมาเป็นตัวอักษร ทำให้การแสดงเจตจำนงผ่านตัวเลขทำได้สะดวกดายแค่ปลายนิ้ว

รายงานกองทุนราษฎรประสงค์ประจำปี 2565 ตอนที่ 2: สุดยอดผู้บริจาค

สุดยอดผู้บริจาคของเราต่อไปนี้ ไม่ได้สำคัญที่ว่าแต่ละคนเป็นใคร แต่สำคัญที่ลักษณะการบริจาคอันโดดเด่นสะดุดตา ขอเชิญทุกท่านปรบมือต้อนรับสุดยอดผู้บริจาคก้อนใหญ่ สุดยอดผู้บริจาคคนแดนไกล สุดยอดผู้ขยันบริจาค และสุดยอดผู้บริจาคเสมอต้นเสมอปลายต่อไปนี้…

รายงานกองทุนราษฎรประสงค์ประจำปี 2565 ตอนที่ 1: ยอดบริจาค

หยดฝนย้อย หยาดฟ้า มาสู่ดิน ประมวลสิ้น เป็นมหา สาครใหญ่ แผดเสียงซัด ปฐพี อึงมี่ไป พลังไหล แรงรุด สุดต้านทาน

จดหมายถึงญาติคนใหม่ เอกชัย หงส์กังวาน

การแสดงเจตจำนงและส่งกำลังใจข้ามกำแพงเรือนจำ รวมถึงที่ผู้เขียนจดหมายได้เผื่อแผ่มาถึงพวกเรา ญาติทางอุดมการณ์อีกร้อยพ่อพันแม่ที่อาจกำลังอ่านอยู่ในขณะนี้