รายงานกองทุนราษฎรประสงค์ประจำปี 2566 ตอนที่ 2: เงินกำลังหมุนไป

ออกแบบกราฟิกโดย ศูนย์สองสตูดิโอ

รายงานตอนที่แล้ว “สุขภาพกองทุน” ทิ้งท้ายด้วยตัวเลขเงินในเขาวงกตตุลาการที่ลดลงไตรมาสละ 2-3 ล้านบาท จากเกือบ 60 ล้านบาทช่วงต้นปี 2566 เหลือ 50 ล้านบาทเศษตอนสิ้นปีเดียวกัน อาจเกิดคำถามว่าเงินประกันส่วนที่ออกจากเขาวงกตตุลาการนั้นไปไหนต่อ รายงานตอนนี้มีคำตอบว่า เงิน กำลังหมุนไป กำลังหมุนไป กำลังหมุนไป…

  1. ให้จำเลย (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 375 คน 277 คดี รวม 4.26 ล้านบาทในปี 66)
  2. ให้ผู้ต้องขัง (48 คน รวม 757,500 บาทในปี 66)
  3. ให้ศาลริบ (รวม 3.66 ล้านบาท และปรับนายประกันอีก 354,000 บาท ในช่วงปี 64-66)

ทั้งนี้ ในช่วงสิ้นปี ยอดเงินกองทุนโดยภาพรวมได้กระเตื้องพ้นจากภาวะวิกฤตช่วงต้นปีมาอยู่ที่ 6-7 ล้านบาทในช่วงสิ้นปี และไม่มีแนวโน้มจะตกลงไปจนต้องขอแรงราษฎรอีก ด้วยเงินประกันที่ได้รับคืนในปี 2566 (27.46 ล้านบาท) มีมากกว่าเงินประกันที่วางใหม่ในปีเดียวกัน (21.12 ล้านบาท) และส่วนต่างนี้มีแนวโน้มจะถ่างออกเรื่อยๆ เพราะคดีกำลังทยอยสิ้นสุด ขณะที่อีกหลายคดีศาลไม่ให้ประกันหลังมีคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ดังนั้นในจำนวนเงินประกันที่ยังคงค้างอยู่ 50 ล้านบาทนี้ แม้จะมีส่วนหนึ่งออกจากเขาวงกตตุลาการไปโดยไม่ได้กลับมาให้กองทุนฯหมุนต่อ แต่ส่วนต่างจากเงินประกันที่ได้รับคืนก็ยังมีมากพอสำหรับการช่วยเหลือจำเลยและผู้ต้องขังให้ทั่วถึงได้ต่อไป

อ่านตอนต่อไป: