กระแสธารของเงิน

รายงานประจำปี 2565 กองทุนราษฎรประสงค์

the peole credit_fb_230405-01
the-peole-credit_fb_230405-02
the-peole-credit_fb_230405-03
the-peole-credit_fb_230405-04
the-peole-credit_fb_230405-05
the-peole-credit_ch2_fb_230419-02
the-peole-credit_ch2_fb_230419-03
the-peole-credit_ch2_fb_230419-04
the-peole-credit_ch2_fb_230419-05
the-peole-credit_ch2_fb_230419-06
the-peole-credit_ch3_fb_230508-02
the-peole-credit_ch3_fb_230508-03
the-peole-credit_ch4_fb_230517-02
the-peole-credit_ch4_fb_230517-03
the-peole-credit_ch4_fb_230517-04
the-peole-credit_ch5_fb_230609-08
the-peole-credit_ch5_fb_230609-09
the-peole-credit_ch5_fb_230609-07
the-peole-credit_ch5_fb_230609-03
the-peole-credit_ch5_fb_230609-04
the-peole-credit_ch5_fb_230609-05
the-peole-credit_ch5_fb_230609-06
the-peole-credit_ch6_fb_230703-03
the-peole-credit_ch6_fb_230703-02
the peole credit_ch7_fb_230808-03
the peole credit_ch7_fb_230808-04
the peole credit_ch7_fb_230808-05
the peole credit_ch7_fb_230808-06
the peole credit_ch7_fb_230808-07
the peole credit_ch7_fb_230808-08
the-peole-credit_ch8_fb_230929-03
the-peole-credit_ch8_fb_230929-04
the-peole-credit_ch8_fb_230929-05
the-peole-credit_ch8_fb_230929-06

ตอนที่ 1: ยอดบริจาค

เนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งปีของการก่อตั้งมูลนิธิสิทธิอิสรา เราขอนำเสนอรายงานความเคลื่อนไหวของกองทุนราษฎรประสงค์ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ นับตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 ที่กองทุนฯ ได้เริ่มใช้บัญชีใหม่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิสิทธิอิสรา จนกระทั่งวันสิ้นปี 2565 โดยประมวลจากยอดบริจาคทั้งสิ้น 3,492,204.19 บาท จากการบริจาคทั้งหมด 9,812 ครั้ง

นี่คือตอนที่ 1 ของรายงานประจำปี ในตอนต่อๆไป เราจะประมวลข้อมูลการบริจาคนิรนาม สกัดออกมาเป็นเรื่องราวของ “สุดยอดผู้บริจาค” “เลขยอดฮิต” “วิเคราะห์เงินบริจาคตามหมวดหมู่” และ “ขอแรงราษฎร” จากนั้นเราจะแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายของกองทุนฯ ได้แก่ “ยอดค่าประกันตัว ค่าปรับ ค่าเดินทางจำเลย และเงินช่วยเหลือผู้ต้องขัง” “สุดยอดราคาที่ต้องจ่าย” “ทั่วราชอาณาจักร”

กองทุนราษฎรประสงค์ขอขอบคุณผู้ร่วมสมทบทุนและผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่ได้ทำให้เป็นที่ประจักษ์ว่า “ที่พึ่งแรกและที่พึ่งสุดท้ายของราษฎรคือราษฎร” ในการพิทักษ์อิสรภาพของราษฎรและการยืนยันสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย การประมวลข้อมูลจากกองทุนฯ ออกมาเป็นเรื่องราวและอินโฟกราฟิกในรายงานนี้ก็เพื่อทำให้เป็นที่ประจักษ์ยิ่งขึ้นไปอีกว่า ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ไม่ว่าจะเปิดหน้าหรือนิรนาม “ทุกบาทของราษฎรคือเสียงสะท้อนของเจตจำนง”

คลิกที่นี่เพื่ออ่านตอนที่ 1 ฉบับเต็ม

ตอนที่ 2: สุดยอดผู้บริจาค

สุดยอดผู้บริจาคของเรา ไม่ได้สำคัญที่ว่าแต่ละคนเป็นใคร แต่สำคัญที่ลักษณะการบริจาคอันโดดเด่นสะดุดตา ขอเชิญทุกท่านปรบมือต้อนรับสุดยอดผู้บริจาคก้อนใหญ่ สุดยอดผู้บริจาคคนแดนไกล สุดยอดผู้ขยันบริจาค และสุดยอดผู้บริจาคเสมอต้นเสมอปลายต่อไปนี้…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านตอนที่ 2 ฉบับเต็ม

ตอนที่ 3: เลขยอดฮิต

ความสะดวกในการโอนเงินยุคปัจจุบันที่ไม่ต้องควักเหรียญออกมานับหรือเขียนยอดโอนออกมาเป็นตัวอักษร ทำให้การแสดงเจตจำนงผ่านตัวเลขทำได้สะดวกดายแค่ปลายนิ้ว

คลิกที่นี่เพื่ออ่านตอนที่ 3 ฉบับเต็ม

ตอนที่ 4: วิเคราะห์เงินบริจาคตามหมวดหมู่

การบริจาคก้อนน้อยที่รวมกันมากครั้งเข้า ก็มีพลังเทียบเท่าการบริจาคก้อนใหญ่

คลิกที่นี่เพื่ออ่านตอนที่ 4 ฉบับเต็ม

ตอนที่ 5: ขอแรงราษฎร

สี่ปรากฏการณ์ระดมทุน ที่ประชาชนได้ช่วยประคับประคองให้กองทุนฯ ผ่านพ้นภาวะอันตราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่านตอนที่ 5 ฉบับเต็ม

ตอนที่ 6: ยอดค่าประกันตัว ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายในเรือนจำ

ณ วันสิ้นปี 2565 เงินประกันตัวจากกองทุนราษฎรประสงค์ที่ยังคงตกค้างอยู่ในศาลทั่วประเทศ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 56,428,500 บาท โดยเป็นยอดรวมของหลักประกันทั้งสิ้น 947 คดี

คลิกที่นี่เพื่ออ่านตอนที่ 6 ฉบับเต็ม

ตอนที่ 7: สุดยอดราคาที่ต้องจ่าย

เรากลับมารายงานต่อเกี่ยวกับราคาเด่นๆที่ต้องจ่ายในรอบปีที่แล้ว ตั้งแต่สุดยอดราคาประกันตัวภายในวันเดียว สุดยอดเงินออกนอกเวลาราชการ สุดยอดเวลาที่เสียไปในระหว่างพิจารณาคดี และสุดยอดวันเผาผลาญพลังงานนายประกัน

คลิกที่นี่เพื่ออ่านตอนที่ 7 ฉบับเต็ม

ตอนที่ 8: ทั่วราชอาณาจักร

ปิดท้ายรายงานประจำปีด้วยการประมวลอาณาบริเวณของธุรกรรมสถานทั้งหมดที่กองทุนฯ ได้ไปทำธุระให้จำเลยหรือผู้ต้องหาตลอดสิบสองเดือนในรอบปี 2565 จำแนกตามเขต/จังหวัดและหน่วยงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่านตอนที่ 8 ฉบับเต็ม