สนับสนุนเรา

สนับสนุนการทำงานของมูลนิธิได้ที่

  • บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาศาลยุติธรรม เลขที่ 127-8-45854-3 ชื่อบัญชีมูลนิธิสิทธิอิสรา

สนับสนุนกองทุนราษฎรประสงค์ ที่ใช้เพื่อการประกันตัว ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในคดีของผู้ต้องหา/จำเลย และช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในเรือนจำของผู้ต้องขังได้ที่

  • บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาศาลยุติธรรม เลขที่ 125-8-64752-8 ชื่อบัญชีกองทุนราษฎรประสงค์ โดย มูลนิธิสิทธิอิสรา