หน้าแรก

นกฟีนิกซ์คือนกที่ไม่มีวันตาย มันจะเผาไหม้ตัวเองและฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งจากกองเถ้าถ่านเสมอ เปรียบเสมือนเจตจำนงอันแน่วแน่ ที่แม้เผชิญอุปสรรคขวากหนามอันอยุติธรรม ซึ่งในที่นี้ใช้ภาพลวดหนามขดเป็นวงกลมล้อมไว้ ก็จะยังยืนหยัดในสิทธิและอิสรภาพของชีวิตต่อไป หางสามแฉกของนกฟีนิกซ์วางอยู่ตำแหน่งกึ่งกลางของวงกลมในรูปลักษณะของสัญลักษณ์สันติภาพ เป็นตัวแทนของเข็มมุ่งกำกับทิศทาง นั่นคือการไปสู่ปลายทางของการดำรงอยู่ร่วมกันโดยสันติ

ล่าสุดจากหอจดหมายเจตจำนง