จอห์น สนามหลวง: ร็อค ในสายลมแห่งความเปลี่ยนแปลง

ภูมิหลังชีวิต ความคิด และเจตจำนงของนักดนตรีเปิดหมวกที่คอยไปร้องเพลงร็อคฝรั่งตามม็อบ อันเป็นทั้งวิธีเลี้ยงชีพและวิธีส่งกำลังใจ (มีวิดีโอ)

admin

ตุลาคม 27, 2023

ลำกลอนบาสตีย์รำลึก

เปิดตัวบทเพลงจากความรู้ ความฝัน และจินตนาการของหมอลำปฏิภาณ ลือชา แปดปีให้หลังจากที่มันถูกแต่งขึ้นในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ

admin

กรกฎาคม 14, 2023