มึนงงในวงกฎ

รายงานประจำปี 2566 กองทุนราษฎรประสงค์

ratsadonprasong_fund_ch1_fb_240328-01
ratsadonprasong_fund_ch1_fb_240328-03
ratsadonprasong_fund_ch1_fb_240328-04
ratsadonprasong_fund_ch1_fb_240328-05
ratsadonprasong_fund_ch1_fb_240328-06
ch-head-long
ch2-1
ch2-2
ch2-3-1
ch2-4
Ratsadonprasong_Fund_ch3_fb_240628_Au-01
Ratsadonprasong_Fund_ch3_fb_240628_Au-03
Ratsadonprasong_Fund_ch3_fb_240628_Au-04
Ratsadonprasong_Fund_ch3_fb_240628_Au-05
Ratsadonprasong_Fund_ch3_fb_240628_Au-06

ตอนที่ 1: สุขภาพกองทุน

“มึนงงในวงกฎ” ประมวลความเคลื่อนไหวและความติดแหง็กของทั้งเงินและคนในกระบวนการยุติธรรม ของรอบปี 2566

ประเดิมตอนที่ 1 สุขภาพกองทุน ด้วย
– ยอดบัญชีกองทุนรายวัน
– ยอดบริจาคของประชาชนเข้าสองบัญชี (บัญชีกองทุนราษฎรประสงค์สำหรับเงินประกันและเงินช่วยเหลือจำเลย กับบัญชีบริหารของมูลนิธิฯ สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ่งไม่นำเงินจากกองทุนราษฎรประสงค์มาปะปน)
– ยอดเงินประกันที่วางใหม่เทียบกับที่ได้รับคืน และ
– ยอดเงินประกันและจำนวนจำเลยที่ยังอยู่ในมือศาลแต่ละไตรมาส

คลิกที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม

ตอนที่ 2: เงินกำลังหมุนไป

รายงานตอนที่แล้วทิ้งท้ายด้วยตัวเลขเงินในเขาวงกตตุลาการที่ลดลงไตรมาสละ 2-3 ล้านบาท จากเกือบ 60 ล้านบาทช่วงต้นปี 2566 เหลือ 50 ล้านบาทเศษตอนสิ้นปีเดียวกัน อาจเกิดคำถามว่าเงินประกันส่วนที่ออกจากเขาวงกตตุลาการนั้นไปไหนต่อ รายงานตอนนี้มีคำตอบว่า เงิน กำลังหมุนไป กำลังหมุนไป กำลังหมุนไป…

  1. ให้จำเลย (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 375 คน 277 คดี รวม 4.26 ล้านบาทในปี 66)
  2. ให้ผู้ต้องขัง (48 คน รวม 757,500 บาทในปี 66)
  3. ให้ศาลริบ (รวม 3.66 ล้านบาท และปรับนายประกันอีก 354,000 บาท ในช่วงปี 64-66)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม

ตอนที่ 3: จำเลยในเขาวงกต

สิ่งที่เรียกว่า “สิทธิในกระบวนการยุติธรรม” อาจชวนให้คาดหวังว่าจะมีขั้นตอนเป็นลำดับ คืบตามเวลาเป็นเส้นตรงไปข้างหน้าจนถึงปลายทางไม่ว่าทางหนึ่งทางใด มิใช่การวกกลับสู่จุดเดิม ว่าผู้ที่เข้าสู่กระบวนการจะได้เข้าถึงสิทธิที่พึงมี อันตั้งต้นจากสิทธิที่จะรับการประกันตัวเพื่อต่อสู้คดี ก่อนจะเข้าสู่สนามที่แท้จริงคือสิทธิการต่อสู้ในคดีนั้นๆอย่างมีศักดิ์ศรี เพราะผลสัมฤทธิ์ของการต่อสู้คดีมิได้อยู่แค่ตรงที่การ “ได้ประกัน” หรือ “ไม่ได้ประกัน”  แต่ในเมื่อความเป็นจริงสำหรับจำเลยคดีการเมืองจำนวนไม่น้อยมิได้เป็นเช่นนั้น มันจึงกลายเป็น “เขาวงกต”

ตอนนี้ประกอบไปด้วย
– วงซ้อนวง: เขาวงกตการช่วยเหลือ เมื่อจำเลยพลัดเข้าส่วนลึกของเขาวงกตตุลาการ
– ยอดเงินประกันตามจำนวนคดีติดตัว
– เจาะลึกคนมีคดีเดียว และ
– วิเคราะห์เงินช่วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

คลิกที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม