รายงานกองทุนราษฎรประสงค์ประจำปี 2566 ตอนที่ 1: สุขภาพกองทุน

ออกแบบกราฟิกโดย ศูนย์สองสตูดิโอ

กลับมาอีกครั้ง รายงานประจำปีกองทุนราษฎรประสงค์ พร้อมธีมใหม่ “มึนงงในวงกฎ” ประมวลความเคลื่อนไหวและความติดแหง็กของทั้งเงินและคนในกระบวนการยุติธรรม ของรอบปี 2566 ที่ผ่านมา

ประเดิมตอนที่ 1 สุขภาพกองทุน ด้วย

  • ยอดบัญชีกองทุนรายวัน
  • ยอดบริจาคของประชาชนเข้าสองบัญชี (บัญชีกองทุนราษฎรประสงค์สำหรับเงินประกันและเงินช่วยเหลือจำเลย กับบัญชีบริหารของมูลนิธิฯ สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ่งไม่นำเงินจากกองทุนราษฎรประสงค์มาปะปน)
  • ยอดเงินประกันที่วางใหม่เทียบกับที่ได้รับคืน
  • ยอดเงินประกันและจำนวนจำเลยที่ยังอยู่ในมือศาลแต่ละไตรมาส

เตรียมตัวพบกับนานาเขาวงกตที่หลายฝ่ายต้องเจอ ไม่ว่าจะเป็นจำเลย ผู้ต้องขัง ญาติ หรือนายประกัน!