รายงานกองทุนราษฎรประสงค์ประจำปี 2566 ตอนที่ 3: จำเลยในเขาวงกต

เมื่อจำเลยพลัดเข้าไปอยู่ในส่วนลึกของเขาวงกตกระบวนการยุติธรรม การช่วยเหลือจำเลยจึงมีมิติซับซ้อนให้ค้นหา