รายงานกองทุนราษฎรประสงค์ประจำปี 2565 ตอนที่ 1: ยอดบริจาค

ออกแบบกราฟิกโดย ศูนย์สองสตูดิโอ

เนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งปีของการก่อตั้งมูลนิธิสิทธิอิสรา เราขอนำเสนอรายงานความเคลื่อนไหวของกองทุนราษฎรประสงค์ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ นับตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 ที่กองทุนฯ ได้เริ่มใช้บัญชีใหม่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิสิทธิอิสรา จนกระทั่งวันสิ้นปี 2565 โดยประมวลจากยอดบริจาคทั้งสิ้น 3,492,204.19 บาท จากการบริจาคทั้งหมด 9,812 ครั้ง

นี่คือตอนที่ 1 ของรายงานประจำปี ในตอนต่อๆไป เราจะประมวลข้อมูลการบริจาคนิรนาม สกัดออกมาเป็นเรื่องราวของ “สุดยอดผู้บริจาค” “เลขยอดฮิต” “วิเคราะห์เงินบริจาคตามหมวดหมู่” และ “ขอแรงราษฎร” จากนั้นเราจะแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายของกองทุนฯ ได้แก่ “ยอดค่าประกันตัว ค่าเดินทางจำเลย และเงินช่วยเหลือผู้ต้องขัง” “สุดยอดราคาที่ต้องจ่าย” “ทั่วราชอาณาจักร”

กองทุนราษฎรประสงค์ขอขอบคุณผู้ร่วมสมทบทุนและผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่ได้ทำให้เป็นที่ประจักษ์ว่า “ที่พึ่งแรกและที่พึ่งสุดท้ายของราษฎรคือราษฎร” ในการพิทักษ์อิสรภาพของราษฎรและการยืนยันสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย การประมวลข้อมูลจากกองทุนฯ ออกมาเป็นเรื่องราวและอินโฟกราฟิกในรายงานนี้ก็เพื่อทำให้เป็นที่ประจักษ์ยิ่งขึ้นไปอีกว่า ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ไม่ว่าจะเปิดหน้าหรือนิรนาม “ทุกบาทของราษฎรคือเสียงสะท้อนของเจตจำนง”

หยดฝนย้อย หยาดฟ้า มาสู่ดิน
ประมวลสิ้น เป็นมหา สาครใหญ่
แผดเสียงซัด ปฐพี อึงมี่ไป
พลังไหล แรงรุด สุดต้านทาน
—ศรีบูรพา

นี่คือกราฟแสดงยอดบัญชีรายวัน แสดงให้เห็นว่าแม้จะมีเงินตั้งต้นถึง 9,960,803.98 บาทหรือเกือบสิบล้านบาทเมื่อเปิดบัญชีใหม่ในเดือนเมษายน 2565 ยอดบัญชีก็ลดวูบลงหลายครั้งในระยะเวลาแปดเดือนเศษที่เหลือของปี โดยลดลงจนถึงระดับอันตรายต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทในเดือนสิงหาคม ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคมซึ่งมียอดต่ำสุดคือ 724,663.37 บาท ดังปรากฏบนกราฟเป็นแท่งสีดำใต้เส้นประ “ระดับอันตราย” หมายถึงยอดบัญชีมีความเสี่ยงจะไม่พอสำหรับวางประกันในคดีต่างๆ ที่จ่อรอคิวตัดสินหรือสั่งฟ้อง

ด้านบนคือแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเงินบริจาคกับรายจ่ายของกองทุนราษฎรประสงค์ เราจะแจกแจงรายจ่ายอย่างละเอียดลงไปตามประเภททั้งสี่ คือเงินประกัน ค่าเดินทางจำเลย และเงินช่วยเหลือผู้ต้องขัง ในตอนที่ 6 ของรายงานประจำปี ทั้งนี้ แผนภูมินี้มิได้แสดงรายรับทั้งหมดของกองทุนราษฎรประสงค์ เนื่องจากนับเฉพาะเงินบริจาค ไม่นับเงินประกันที่รับคืนจากศาลเมื่อคดีสิ้นสุดหรือเมื่อมีการถอนประกัน

ด้านล่างคือยอดบัญชีของกองทุน โดยรวบสรุปเป็นรายเดือน

กราฟนี้แจกแจงยอดเงินบริจาคออกมาเป็นรายวัน แสดงให้เห็นถึงกระแสการบริจาคที่สูงขึ้นมาเป็นพิเศษทั้งหมด 4 ครั้ง โดย 3 ครั้งเป็นการ “ขอแรงราษฎร” เมื่อยอดบัญชีลดต่ำลงเหลือน้อยกว่าหนึ่งล้านบาท นั่นคือวันที่ 14 สิงหาคม, 18 ตุลาคม, และ 29 พฤศจิกายน และอีกหนึ่งครั้งเป็นการระดมทุนกันเองโดยราษฎรในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อประกันตัวกลุ่ม #ราษฎรหยุดAPEC2022 จำนวน 25 คน คนละ 20,000 บาท เราจะลงรายละเอียดของการร่วมแรงร่วมใจเหล่านี้ต่อไปในตอนที่ 5 ของรายงานประจำปี

อ่านตอนต่อไป: