รายงานกองทุนราษฎรประสงค์ประจำปี 2565 ตอนที่ 2: สุดยอดผู้บริจาค

ออกแบบกราฟิกโดย ศูนย์สองสตูดิโอ

เรากลับมารายงานต่อเกี่ยวกับการบริจาคเด่นๆในรอบปีที่แล้ว (เริ่มนับวันที่ 26 เมษายน 2565 ที่กองทุนฯ ได้เริ่มใช้บัญชีใหม่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิสิทธิอิสรา) สุดยอดผู้บริจาคของเราต่อไปนี้ ไม่ได้สำคัญที่ว่าแต่ละคนเป็นใคร แต่สำคัญที่ลักษณะการบริจาคอันโดดเด่นสะดุดตา ขอเชิญทุกท่านปรบมือต้อนรับสุดยอดผู้บริจาคก้อนใหญ่ สุดยอดผู้บริจาคคนแดนไกล สุดยอดผู้ขยันบริจาค และสุดยอดผู้บริจาคเสมอต้นเสมอปลายต่อไปนี้…

อ่านตอนต่อไป:

ย้อนอ่านตอนที่ 1: ยอดบริจาค