รายงานกองทุนราษฎรประสงค์ประจำปี 2565 ตอนที่ 8: ทั่วราชอาณาจักร

ออกแบบกราฟิกโดย ศูนย์สองสตูดิโอ

นี่คือตอนสุดท้ายของรายงานประจำปี 2565 แล้วนะคะ เราขอปิดท้ายรายงานด้วยการประมวลอาณาบริเวณของธุรกรรมสถาน (ทุกขกรรมสถาน!) ทั้งหมดที่กองทุนฯ ได้ไปทำธุระให้จำเลยหรือผู้ต้องหาตลอดสิบสองเดือนในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา จำแนกตามเขต/จังหวัดและหน่วยงาน โดยเรานับจำนวนครั้งตามจำนวนรายคนเพื่อความครอบคลุม เช่น ถ้ากองทุนฯ ได้โอนเงินวางประกันหนึ่งครั้งสำหรับจำเลยห้าคนในหนึ่งคดี จะนับเป็นห้าครั้ง หรือถ้ามีตัวแทนกองทุนฯไปจ่อรอวางประกันที่ศาลแต่ปรากฏว่าศาลให้จำเลยทั้งห้าสาบานตนโดยไม่ต้องมีนายประกัน (สาธุ!) ก็นับเป็นห้าครั้งเช่นกัน

ทั้งนี้ เรายังไม่นับธุรกรรมที่เป็นการรับเงินประกันคืน ซึ่งจะได้แยกนำเสนอในโอกาสต่อไป

แล้วพบกันใหม่ปีหน้านะคะ

อ่านตอนที่แล้ว:

หรือย้อนกลับไปอ่านตั้งแต่ต้น: