รายงานกองทุนราษฎรประสงค์ประจำปี 2565 ตอนที่ 7: สุดยอดราคาที่ต้องจ่าย

เรากลับมารายงานต่อเกี่ยวกับราคาเด่นๆที่ต้องจ่ายในรอบปีที่แล้ว ขอเชิญทุกท่านพบกับสุดยอดราคาประกันตัวภายในวันเดียว สุดยอดเงินออกนอกเวลาราชการ
สุดยอดเวลาที่เสียไปในระหว่างพิจารณาคดี และสุดยอดวันเผาผลาญพลังงานนายประกัน ดังต่อไปนี้…

admin

กันยายน 11, 2023

รายงานกองทุนราษฎรประสงค์ประจำปี 2565 ตอนที่ 6: ยอดค่าประกันตัว ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายในเรือนจำ

ณ วันสิ้นปี 2565 เงินประกันตัวจากกองทุนราษฎรประสงค์ที่ยังคงตกค้างอยู่ในศาลทั่วประเทศ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 56,428,500 บาท โดยเป็นยอดรวมของหลักประกันทั้งสิ้น 947 คดี

admin

กรกฎาคม 9, 2023

รายงานกองทุนราษฎรประสงค์ประจำปี 2565 ตอนที่ 5: ขอแรงราษฎร

เจาะสี่ปรากฏการณ์ระดมทุน ที่ประชาชนได้ช่วยประคับประคองให้กองทุนฯ ผ่านพ้นภาวะอันตราย

admin

มิถุนายน 9, 2023

admin

พฤษภาคม 20, 2023

รายงานกองทุนราษฎรประสงค์ประจำปี 2565 ตอนที่ 3: เลขยอดฮิต

ความสะดวกในการโอนเงินยุคปัจจุบันที่ไม่ต้องควักเหรียญออกมานับหรือเขียนยอดโอนออกมาเป็นตัวอักษร ทำให้การแสดงเจตจำนงผ่านตัวเลขทำได้สะดวกดายแค่ปลายนิ้ว

admin

พฤษภาคม 9, 2023

รายงานกองทุนราษฎรประสงค์ประจำปี 2565 ตอนที่ 2: สุดยอดผู้บริจาค

สุดยอดผู้บริจาคของเราต่อไปนี้ ไม่ได้สำคัญที่ว่าแต่ละคนเป็นใคร แต่สำคัญที่ลักษณะการบริจาคอันโดดเด่นสะดุดตา ขอเชิญทุกท่านปรบมือต้อนรับสุดยอดผู้บริจาคก้อนใหญ่ สุดยอดผู้บริจาคคนแดนไกล สุดยอดผู้ขยันบริจาค และสุดยอดผู้บริจาคเสมอต้นเสมอปลายต่อไปนี้…

admin

พฤษภาคม 7, 2023

รายงานกองทุนราษฎรประสงค์ประจำปี 2565 ตอนที่ 1: ยอดบริจาค

หยดฝนย้อย หยาดฟ้า มาสู่ดิน
ประมวลสิ้น เป็นมหา สาครใหญ่
แผดเสียงซัด ปฐพี อึงมี่ไป
พลังไหล แรงรุด สุดต้านทาน

admin

เมษายน 10, 2023