เก็บตกวงเสวนา “จดหมายเหตุสามัญชน”

วัตถุสิ่งของมีบทบาททำงานทั้งในแง่ของความทรงจำ และพลังทางการเมืองที่สามารถดึงเราเข้าไปหาบุคคลสำคัญในอดีตได้

admin

กรกฎาคม 14, 2022
1 2 3