มรดก 2465: ตอนที่ 2 ไร้ที่พึ่งในระบบ

ราษฎรหันไปพึ่งสิ่งใดเมื่อไร้ที่พึ่งในระบบ? ในเนื้อหาคัดสรรจากหนังสือพิมพ์อายุ 100 ปีตอนนี้มีสามคำตอบ: สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สื่อมวลชน และอาชญากรรม