มรดก 2465: ตอนที่ 1 ภาษีกู!

สามข้อเขียนในหนังสือพิมพ์อายุร่วม 100 ปี เรื่องการทุจริตของขุนนาง และเรื่องสองมาตรฐานการเก็บภาษีทั้งระหว่างในและนอกพระนครและระหว่างสามัญชนกับเจ้านาย